U VEZI SA ITG

Cilj ovog vodiča je pomoć izvoznicima i uvoznicima robe i usluga na Kosovu u cilju obavljanja međunarodnih trgovačkih transakcija. Takođe, cilj je davanje uputstava inostranim kompanijama koji razmišljaju o trgovini sa Kosovom.

Ovaj vodič je interaktivno sredstvo zasnovano na internetu koje će omogućiti korisnicima da steknu opšte saznanje o procedurama koje se odnose na trgovačke transakcije i detaljno razumeju specifične procedure. Vodič daje opšti pregled posebnih procedura ili procesa. Dati su linkovi koji će zainteresovanog čitaoca uputiti ka detaljnijim objašnjenjima. Konačno, dati su i internet linkovi koji će zainteresovanog čitaoca uputiti na internet stranice upravih organa nadležnih za specifičnu proceduru ili funkciju.

VISE