Adresa: Nena Tereze, nr. 20, Prishtinë

Pikat e kontaktit

Oda Ekonomike e Kosovës

Oda Ekonomike Kosovës (OEK), është organizatë profesionale e themeluar në vitin 1962 nga Kuvendi i Kosovës. OEK-u është organizatë profesionale e pavarur, jopolitike dhe jofitimprurëse. Është institucioni i vetëm i biznesit i themeluar me ligj dhe veprimtaria e OEK-ut zhvillohet mbi bazën e këtij Ligji (Ligji mbi Odën Ekonomike të Kosovës 2004/7) i miratuar nga Kuvendi i Kosovës. OEK është institucion në shërbim të ekonomisë kosovare, partner konstruktiv i institucioneve shtetërore të Kosovës, partner në dialogun social si dhe promotor i zhvillimit ekonomik dhe politikave të mira makroekonomike.

USAID

USAID është agjencia me e madhe ndërkombëtare e zhvillimit në botë dhe një shtytes i rezultateve te zhvillimit. Puna e USAID-it përparon sigurinë kombëtare dhe prosperitetin ekonomik të SHBA-së, tregon bujarinë amerikane dhe promovon një rrugë për rritjen vetëbesimit dhe pavaresise se perfituesit. Qëllimi i ndihmës së huaj duhet të përfundojë nevojën për ekzistencën e saj dhe ne ofrojmë ndihmë zhvillimore për të ndihmuar vendet partnere në rrugën e tyre të zhvillimit për të mbështetur veten – duke parë mënyrat për të ndihmuar në permiresimin e jetës, ndërtimin e komuniteteve dhe krijimin e vetë-qendrueshmerisë.


MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË

Informatat Kontaktuese

Rr.”Muharrem Fejza”, p.n Lagjja e Spitalit, 10000 – Prishtina

+ 383 (0) 38 512 059

[email protected]

 


Dogana e Kosovës

Informatat Kontaktuese 

Drejtoria e Doganës

Rr. Rexhep Krasniqi,p.n. Prishtinë 10000

+383 38 500 095
0 800 500 95


AUV (AGJENCIA E USHQIMIT DHE VETERINARISË)

Informatat Kontaktuese

Zona Industriale, Fushë Kosovë 10000 Prishtinë

038 551 918

[email protected]

http://www.auv-ks.net


POLICIA KUFITARE E KOSOVËS

Informatat Kontaktuese

Rr. “Luan Haradinaj” 10000 Prishtinë, Kosovë

+381 (0)38 508 01340

[email protected]

http://www.kosovopolice.com


MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS

Informatat Kontaktuese
Ish Ndërtesa e Gërmisë 10000 Prishtinë
038/200-28-021
[email protected]
http://mi-ks.net/

 


AGJENCIA PËR PRODUKTET DHE PAJISJE MEDICINALE E KOSOVËS

Informatat kontaktuese 

Rrethi i Spitalit – QKUK, 10000 Prishtinë, Kosovë

+381 (0)38 512 807;
+381 (0)38 512 808


MINISTRIA E BUJQËSISË PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Informatat Kontaktuese

Adresa: Rr. Nëna Terezë, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: 038 211 821


Ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinor

Informatat Kontaktuese