Institucionet mikrofinanciare

Në përgjithësi institucionet mikrofinanciare janë organizata që ofrojnë kredi të vogla për individet ose bizneset familjare me të ardhura të ulëta.  Shumica e institucioneve mikrofinanciare që veprojnë në Kosovë janë anëtare të Asociacionit te Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës (AMIK), që është themeluar në vitin 2012.  AIMK mbështet zhvillimin e programeve mikro-ndërmarrëse për të asistuar ndërmarrësit e vegjël në fillimin, stabilizimin dhe zgjerimin e biznesit. AIMK i koordinon aktivitet siç janë trajnimet e përbashkëta, vizitat e ndërsjella në mes të IMF-ve tjera të themeluara në regjion, dhe aktivitete tjera siç kërkohet nga institucionet anëtare. Qëllimi i AIMK-së është të bëhet shoqata udhëheqëse e institucioneve mikrofinanciare në regjion. Më poshtë është një përshkrim i shkurter i institucioneve mikrofinanciare që aktualisht veprojnë në Kosovë, shumica e të cilave janë anëtare të AMIK-ut.

TIMI INVEST

Timi Invest ofron hua individuale, për bizneset shtëpiake dhe bizneset e vogla.

 

Informatat Kontaktuese

Rr. Rexhep Krasniqi p.n. Lagjja Emshiri,10000 Prishtinë

+381 (0) 38 612 613

[email protected]; [email protected]

www.timiinvest.com

START

 

START ofron hua për bujqësi, artizanat dhe tregti.

 

Informatat Kontaktuese

 

Lidhja e Prizrenit, Rruga Mahalla, 32000 Klinë

+377 (44) 352 620

[email protected]; [email protected]

 

 

 

PERSPEKTIVA 4

Perspektiva 4 ofron hua për bujqësi, artizanat dhe tregti.

 

Informatat Kontaktuese

Lidhja e Prizrenit, Rruga Mahalla, 32000 Klinë

+377 (44) 352 620

[email protected]; [email protected]

 

MESHTEKNA

Meshtekn ofron huadhënie për fshatin, jap hua për bizneset individuale, prodhim, tregti, bujqësi.

 

Informatat Kontaktuese

Rr. e Brodit, Bresane 22000 Dragash

+377 (0) 44 335 431

[email protected]; [email protected]


KREDITIMI RURAL I KOSOVËS

Kreditimi Rural i Kosovës ofron huadhënie për fshatin, jap hua për bizneset e vogla, bujqësi dhe individuale.

 

Informatat Kontaktuese

Rexhep Mala, nr 4, 10000 Prishtinë
+381 (0) 38 243 554

KOSOVA AID AND DEVELOPMENT

Kosova Aid and Development ofron hua të vogla biznesi, hua për tregti, prodhim dhe bujqësi.

 

Informatat Kontaktuese

Lagjja Kuvajtase, Fshati Ballovfc, 11000 Podujevë

+381 38 571 744

[email protected]; [email protected]

 

KOSINVEST WORLD VISION

Kosinvest World Vision ofron hua grupore solidariteti, hua individuale biznesi, hua bujqësore.

 

Informatat Kontaktuese

Qyteza Pejton 2A-2, 10000 Prishtinë

+381 (0) 38 240 664

[email protected]; [email protected]

www.wvi.org

 

KGMAMF

KGMAMF ofron hua për bujqësi, blegtori dhe tregti.

 

Informatat Kontaktuese

Rruga Kahremon Malushaga, nr. 118, 30000 Pejë

+381 (0) 39 432 842

[email protected]; [email protected]

www.grameen.com

 

KEP TRUST

KEP TRUST-i ofron hua solidariteti, hua individuale dhe bankë fshati.

 

Informatat Kontaktuese

Rruga Bajram Kelmendi, nr. 16, 10000 Prishtinë

+381 (0) 38 225 549

[email protected]; [email protected]

www.keponline.net

FINCA

FINCA ofron hua grupore, individuale dhe biznesi, hua për përmirësimin e shtëpisë dhe hua rurale.

 

Informatat Kontaktuese

Rruga Bedri Pejani nr. 4, 10000 Prishtinë

+381 38 226-721

[email protected]; [email protected]

www.finca-ks.org