Institucionet mikrofinanciare

Në përgjithësi institucionet mikrofinanciare janë organizata që ofrojnë kredi të vogla për individet ose bizneset familjare me të ardhura të ulëta.  Shumica e institucioneve mikrofinanciare që veprojnë në Kosovë janë anëtare të Asociacionit te Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës (AMIK), që është themeluar në vitin 2012.  AIMK mbështet zhvillimin e programeve mikro-ndërmarrëse për të asistuar ndërmarrësit e vegjël në fillimin, stabilizimin dhe zgjerimin e biznesit. AIMK i koordinon aktivitet siç janë trajnimet e përbashkëta, vizitat e ndërsjella në mes të IMF-ve tjera të themeluara në regjion, dhe aktivitete tjera siç kërkohet nga institucionet anëtare. Qëllimi i AIMK-së është të bëhet shoqata udhëheqëse e institucioneve mikrofinanciare në regjion. Më poshtë është një përshkrim i shkurter i institucioneve mikrofinanciare që aktualisht veprojnë në Kosovë, shumica e të cilave janë anëtare të AMIK-ut.

TIMI INVEST

Timi Invest ofron hua individuale, për bizneset shtëpiake dhe bizneset e vogla.

 

Informatat Kontaktuese

Rr. Rexhep Krasniqi p.n. Lagjja Emshiri,10000 Prishtinë

+381 (0) 38 612 613

[email protected]; [email protected]

www.timiinvest.com

START

 

START ofron hua për bujqësi, artizanat dhe tregti.

 

Informatat Kontaktuese

 

Lidhja e Prizrenit, Rruga Mahalla, 32000 Klinë

+377 (44) 352 620

[email protected]; [email protected]

 

 

 

PERSPEKTIVA 4

Perspektiva 4 ofron hua për bujqësi, artizanat dhe tregti.

 

Informatat Kontaktuese

Lidhja e Prizrenit, Rruga Mahalla, 32000 Klinë

+377 (44) 352 620

[email protected]; [email protected]

 

MESHTEKNA

Meshtekn ofron huadhënie për fshatin, jap hua për bizneset individuale, prodhim, tregti, bujqësi.

 

Informatat Kontaktuese

Rr. e Brodit, Bresane 22000 Dragash

+377 (0) 44 335 431

[email protected]; [email protected]


KREDITIMI RURAL I KOSOVËS

Kreditimi Rural i Kosovës ofron huadhënie për fshatin, jap hua për bizneset e vogla, bujqësi dhe individuale.

 

Informatat Kontaktuese

Rexhep Mala, nr 4, 10000 Prishtinë
+381 (0) 38 243 554
[email protected]; [email protected]

KOSOVA AID AND DEVELOPMENT

Kosova Aid and Development ofron hua të vogla biznesi, hua për tregti, prodhim dhe bujqësi.

 

Informatat Kontaktuese

Lagjja Kuvajtase, Fshati Ballovfc, 11000 Podujevë

+381 38 571 744

[email protected]; [email protected]

 

KOSINVEST WORLD VISION

Kosinvest World Vision ofron hua grupore solidariteti, hua individuale biznesi, hua bujqësore.

 

Informatat Kontaktuese

Qyteza Pejton 2A-2, 10000 Prishtinë

+381 (0) 38 240 664

[email protected]; [email protected]

www.wvi.org

 

KGMAMF

KGMAMF ofron hua për bujqësi, blegtori dhe tregti.

 

Informatat Kontaktuese

Rruga Kahremon Malushaga, nr. 118, 30000 Pejë

+381 (0) 39 432 842

[email protected]; [email protected]

www.grameen.com

 

KEP TRUST

KEP TRUST-i ofron hua solidariteti, hua individuale dhe bankë fshati.

 

Informatat Kontaktuese

Rruga Bajram Kelmendi, nr. 16, 10000 Prishtinë

+381 (0) 38 225 549

[email protected]; [email protected]

www.keponline.net

FINCA

FINCA ofron hua grupore, individuale dhe biznesi, hua për përmirësimin e shtëpisë dhe hua rurale.

 

Informatat Kontaktuese

Rruga Bedri Pejani nr. 4, 10000 Prishtinë

+381 38 226-721

[email protected]; [email protected]

www.finca-ks.org