Adresa: Majka Tereza, br. 20, Pristina

Kontakti

Privredna komora Kosova (PKK)

Privredna komora Kosova (PKK) je profesionalna organizacija osnovana 1962. godine od strane Skupštine Kosova. PKK je nezavisna, nepolitička i neprofitna profesionalna organizacija. To je jedina poslovna institucija osnovana zakonom, a aktivnost PKK-a je razvijena na osnovu ovog zakona (Zakon o Privrednoj komori Kosova 2004/7) koji je usvojila Skupština Kosova. PKK je institucija koja služi kosovskoj ekonomiji, konstruktivni partner kosovskih državnih institucija, partner u socijalnom dijalogu i promoter ekonomskog razvoja i dobrih makroekonomskih politika.

USAID

USAID je vodeća svjetska agencija za razvoj i katalitički pokretač razvojnih rezultata. USAID-ov rad unapređuje američku nacionalnu bezbednost i ekonomski prosperitet, pokazuje američku velikodušnost i promoviše put do samopouzdanja i otpornosti primalaca. Svrha inostrane pomoći treba da prekine potrebu za njenim postojanjem, a mi pružamo razvojnu pomoć da pomognemo zemljama partnerima na njihovom sopstvenom putu razvoja ka samopouzdanju – tražeći načine da pomognemo da se podignu životi, izgradi zajednice i uspostavi samodovoljnost


Ministarstvo Trgovine i Industrije (MTI)

Kontakt Informacije

Ul.”Muharrem Fejza”, b.b. Lagjja e Spitalit, 10000 – Pristina

+ 381(0) 38 512 059

[email protected]

 


CARINA KOSOVA

Kontakt informacije

Direkcija Carine

Ul. Rexhep Krasniqi,b.b. Pristina10000

+383 38 500 095
0 800 500 95


Agencija za hranu i veterinu

Kontakt informacije

Industrijska zona, Kosovo Polje 10000 Priština

038 551 918

[email protected]

http://www.auv-ks.net


Granicna policija Kosova

Kontakt informacije

Ul. “Luan Haradinaj” 10000 Pristina

+381 (0)38 508 01340

[email protected]

http://www.kosovopolice.com


MINISTARSTVO INFRASTRUKTURE I TRANSPORTA

Kontakt informacije
Ish Ndërtesa e Gërmisë 10000 Pristina
038/200-28-021
[email protected]
http://mi-ks.net/

 


Kosovska Agencija za Lekove i Medicinska Sredstva

Kontakt informacije

Bolnički krug – Univerzitetski klinički centar Kosova

+381 (0)38 512 808

 


MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Kontakt informacije

Ul. Majka Tereza, 10000 Priština
Tel: 038 211 821


Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje

Kontakt informacije